برندها

برندهای زنانه

مرکز خرید میلاد نور ولیعصر(عج) واقع در فلکه بزرگ ولیعصر کلانشهر تبریز یکی از برترین مجموعه های تجاری این شهر با حضور اصناف خوشنام و معتبر تبریز و همچنین برندهای داخلی و خارجی می باشد این مرکز خرید با دارا بودن امکان پارکینگ،فست فود،کافی شاپ و به زودی شهر بازی پذیرای شهرواندان و گردشگران عزیز می باشد.

مرکز خرید میلاد نور ولیعصر(عج) واقع در فلکه بزرگ ولیعصر کلانشهر تبریز یکی از برترین مجموعه های تجاری این شهر با حضور اصناف خوشنام و معتبر تبریز و همچنین برندهای داخلی و خارجی می باشد این مرکز خرید با دارا بودن امکان پارکینگ،فست فود،کافی شاپ و به زودی شهر بازی پذیرای شهرواندان و گردشگران عزیز می باشد.

برندهای مردانه

مرکز خرید میلاد نور ولیعصر(عج) واقع در فلکه بزرگ ولیعصر کلانشهر تبریز یکی از برترین مجموعه های تجاری این شهر با حضور اصناف خوشنام و معتبر تبریز و همچنین برندهای داخلی و خارجی می باشد این مرکز خرید با دارا بودن امکان پارکینگ،فست فود،کافی شاپ و به زودی شهر بازی پذیرای شهرواندان و گردشگران عزیز می باشد..

برندهای بچگانه

مرکز خرید میلاد نور ولیعصر(عج) واقع در فلکه بزرگ ولیعصر کلانشهر تبریز یکی از برترین مجموعه های تجاری این شهر با حضور اصناف خوشنام و معتبر تبریز و همچنین برندهای داخلی و خارجی می باشد این مرکز خرید با دارا بودن امکان پارکینگ،فست فود،کافی شاپ و به زودی شهر بازی پذیرای شهرواندان و گردشگران عزیز می باشد..